Tussenliggende bouwlaag Mont Saint Michel

>> Home - Tussenliggende bouwlaag - Mont Saint Michel

Tussenliggende niveau Mont Saint Michel

Het schip heeft een gelambriseerd tongewelf. Het Romaanse koor is in 1421 ingestort en na de Honderdjarige Oorlog in flamboyant gotische stijl herbouwd. Het bezoek wordt voortgezet met de kruisgang •5• die een verbinding vormde tussen diverse gebouwen en tevens een plaats voor gebed en meditatie was. Tijdens de religieuze feesten werden hier processies gehouden. De kruisgang ligt aan het einde van een gebouw uit het begin van de 13de eeuw dat het Wonder wordt genoemd. Het geeft toegang tot de eetzaal, keuken, kerk, slaapzaal, archiefzaal en diverse trappen. De centrale muuropening in het westen, die over de zee uitziet, had tot doel toegang te geven tot een kapittelzaal, die echter nooit gebouwd is. De galerijen van de kruisgang hebben een getimmerd geraamte om het gewicht terug te brengen. Een dubbele rij licht versprongen kolommen biedt wisselende perspectieven. In de eetzaal •6• namen de monniken hun maaltijden in stilte, terwijl een van hen vanaf de kansel aan de muur in het zuiden uit de Schrift voorlas. De smalle ramen zijn onzichtbaar vanaf de ingang. Een trap geeft toegang tot de Gastenzaal •7• die precies onder de eetzaal ligt. Deze zaal was bestemd voor de ontvangst van koningen en edelen. Het bezoek wordt voortgezet met de crypte •8• die in het midden van de 15de eeuw is gebouwd om het gotische koor van de abdijkerk te ondersteunen.