Geschiedenis Mont Saint Michel

>> Home - Geschiedenis

Geschiedenis van de Mont Saint Michel

De lange geschiedenis van Mont Saint Michel zou teruggaan tot 708, het jaar dat Aubert, bisschop van Avranches, op de Mont-Tombe een heiligdom ter ere van de Aartsengel Michaël laat bouwen dat al snel tot een groot bedevaartsoort zal uitgroeien. In de 10de eeuw vestigen Benedictijnen zich in de abdij en wordt lager een dorp gebouwd, dat in de 14de eeuw tot aan de voet van de rots strekt. Mont-Saint Michel is echter ook een militaire vesting, die tijdens de Honderdjarige Oorlog onneembaar blijkt te zijn.

De wallen en versterkingen bieden weerstand aan alle Engelse aanvallen en de plaats wordt dan ook een symbool van de nationale eenheid. Na de ontbinding van de religieuze gemeenschap tijdens de Franse revolutie wordt de abdij tot in 1863 als een gevangenis gebruikt. De abdij wordt in 1874 tot historisch monument verklaard en grondig gerestaureerd. Sinds die tijd wordt de hele plaats onophoudelijk gerenoveerd en de moderne bezoeker kan een prachtige abdij ontdekken, die in de Middeleeuwen als het hemelse Jeruzalem op aarde, een afspiegeling van het paradijs, werd beschouwd.